Features of foreign economic policy of Ukraine

O.N. Gordunovskiy

Анотація


Basic directions of external economic politics of Ukraine are considered. The specifics of reform of foreign policy and its role in economic development are shown. The result of the implementation of the foreign economic strategy of Ukraine was hit at the mercy of fluctuations in world market prices of raw materials. Active participation of Ukraine in the system of economic relations limited mainly low level of technical and economic development and low competitiveness of domestic products. The identified problems of foreign policy can be resolved on the basis of the transition from regulation of foreign economic activity as an independent sphere to represent it as part of an overall strategy of socio-economic development. Strategic policy directions of improving the regulation of foreign economic activity in Ukraine are set. It is proved that in modern conditions necessary qualitative changes in the composition and content of the regulatory functions of the state, which would be aimed at creating institutional support of the competitive environment and effective market mechanisms. Creation of institutional mechanism of counteraction to the negative consequences of processes of globalization of world economy is needed side by side with this, to external economic expansion of the developed states by defense of economic interests taking into account international norms and rules.


Ключові слова


foreign policy; foreign trade; competitiveness; foreign policy; monetary policy; migration policy; investment policy; strategy; economic development

Посилання


Буркинський Б.В. Удосконалення механізмів реалізації регіональної зовнішньоекономічної політики / Б.В. Буркинський, І.А. Циналєвська // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. –Випуск 2 (49), ч. 1. – С. 96-103.

Власюк Т.О. Специфіка забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України в умовах глобалізації / Т.О. Власюк // Стратегічні пріоритети. – 2014. – №4. – С. 53-63.

Звіт щодо методології організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні / Міжнародна організація праці. Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи – Будапешт, 2013.– 98 с.

Зовнішня політика України – 2012: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г. М. Перепелиці. – К.: ВД «Стилос», 2013. – 304 с.

Індиченко І. В. Міграційна політика України як складник зовнішньоекономічної стратегії: національний і міжнародний аспекти [Електронний ресурс] / І. В. Індиченко // Сучасні питання економіки і права. – 2011. – Вип. 2. – С. 50-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Spep_2011_2_12.pdf

Інтернет-сайт НАК «Нафтогаз України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naftogaz.com

Коковський Л.О. Сучасні проблеми зовнішньоекономічної безпеки України та напрямки їх подолання [Електронний ресурс] / Л.О. Коковський. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=738.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. №1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm

Офіційний сайт Державної служби статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44466

Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі: аналітична доповідь / Ю. М. Харазішвілі, Є. В. Дронь. – К. : НІСД, 2014. – 117 с.

Филюк Г. М. Зовнішньоекономічна та конкурентна політика України: суперечності розвитку, напрями гармонізації [Електронний ресурс] / Г. М. Филюк // Український соціум. – 2014. – №1. – С. 99-105. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Usoc_2014_1_11.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова