The essence and conditions of business development in the agricultural sector

O.S. Dudnyk

Анотація


The essence of entrepreneurship as a form of agricultural entrepreneurship is specified. The peculiarities of manifestation of systemic laws in agribusiness are investigated. Basic pre-conditions of development of agrarian enterprise in a country are considered. It is indicated that development of agrarian enterprise depends on the system action of internal, inter-branch and external factors. The terms of development of agrarian enterprise on the modern stage are considered. It is well-proven that development of enterprise must be based on the programs having a socioeconomic orientation. Such program development stipulates the necessity of forming of model allowing taking into account influence of basic parameters of economic activity on socio-economic efficiency.


Ключові слова


agrarian business; agribusiness; agricultural sector; conditions; factors; integration; diversification; agriculture

Посилання


Абрамович І. А. Теоретичні основи та форми прояву аграрного бізнесу [Електронний ресурс] / І. А. Абрамович // Ефективна економіка. – 2011. – №12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=907

Губені Ю. Е. Підприємництво: навч. посіб. / Ю. Е. Губені. – Львів: НВФ Українські технології, 2012. – 572 с.

Гуторов А.О. Корпоратизація сільського господарства в Україні / А.О. Гуторов // Економіка і прогнозування. – 2012. – №4. – С. 82-92.

Єрмаков О.Ю. Підприємництво в аграрних формуваннях: навч.-метод. Пос. для студ. аграних вузів. – К.: НУБіПУ, 2008. – 271 с.

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу [Електронний ресурс] / За ред. М. М. Ільчука. – К.: Вища освіта, 2002. – 398 с. – Режим доступу: http://buklib.net/books/35050/

Попова О. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку / О. Попова // Економіка України. – 2012. – №5. –С. 73-83.

Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектора України: теоретико-методологічний аспект // Економіка України. – 2012. – №1. – С. 27-35.

Davis J.H., Goldberg R.A. Concept of Agribusiness. – Boston, 1957. – 56 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова