CHANGING THE REPRODUCTIVE POTENTIAL IN THE POLISH ECONOMY AS THE EFFECT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Zenon Stachowiak

Анотація


The article entitled “Changes in reproductive potential in the Polish economy as a result of European integration processes" concentrates attention on the recognition and characterization of general and detailed assessments of the reproductive potential of the Polish economy and Polish society and outlines the expected directions of socio-economic changes in Poland resulting from this fact. They are the sound of Poland's accession to the European Union and have been reflected in many areas of socio-economic life. They have also contributed to strengthening the reproductive potential of the national economy, ensuring continuity in the production of economic goods and services and the recovery of social relations.

 


Ключові слова


social reproduction; natural capital; material capital; human capital; social capital; technological capital.

Посилання


Kotyński J., Koniunktura i handel światowy – podstawowe tendencje, (w:) Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2015-2018, IBR,KiK, Warszawa 2017

Materiały internetowe: Bezrobocie w Polsce, [w:] www.money.pl/gospodarka (dostęp 24.07.2017); Komisja podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski, [w:] businessinsider.com. pl./finanse (dostęp 22.07.2017); PKB Polski w 2016 roku jednak niższy. GUS skorygował wyliczenia,[w:] money. pl.gospodarka (dostęp 22.07.2017); PKB Polski w 2017r. [w:] money. pl.gospodarka (dostęp 22.07.2017); Polska gospodarka w 2017 roku będzie jedną z 6 najszybciej rozwijających się w UE, [w:] polityce.pl/gospodarka (dostęp 22.07.2017); .Polska gospodarka przyspiesza. Znakomite prognozy ekspertów, [w;] forsal.pl/artykuły (dostęp 22.07.2017); .Wzrost PKB Polski. MFW podał nowe prognozy, [w:] money. pl.gospodarka (dostęp 22.07.2017); Polacy na emigracji. Nowe dane GUS o rodakach za granicą w:] www.money.pl/gospodarka (dostęp 24.07.2017)

.Michalski R., Polityka finansowa państwa – plusy i minusy dobrej zmiany, (w:) Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2016 roku, IBR,KiK, Warszawa 2017

.4.Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016

Piotrowski J., Zmiany w polityce ekonomiczno-społecznej Polski w latach 2016-2018 i jej skutki, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016-2018, IBR,KiK, Warszawa 2017

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki na lata 2011-2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 5 lipca 2011

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006, 2011, 2012, 2016, GUS, Warszawa 2006, 2011, 2012, 2016

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywa do 2030r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017

Wiankowski S. i inni, Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Wyd. ORGMASZ, Warszawa 2005


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова