RESTRUCTURING OF THE POLISH ECONOMY UNDER AS A MEMBER STATE OF THE EUROPEAN UNION

Anna Dziurny

Анотація


The article entitled “Restructuring of the polish economy under as a member state of the European Union “ addresses the indispensable action that the Polish society has to take to make up for the civilizational social and economic delays and shorten the developmental gap to highly developed countries. The presentation of the discussed issues alongside the definition of the essence and challenges of the restructuring of the Polish economy towards the idea of responsible development, innovation and competitiveness became the characteristic of it. The program directions for the restructuring of the Polish economy are presented and the impact of the European regionalization processes on which Poland is subject to necessary restructuring changes.  An important part of the discussion is the characterization of responsible development, innovation and competitiveness of the economy as the main areas of restructuring of the Polish economy.


Ключові слова


economic restructuring; responsible development; innovation; competitiveness

Посилання


Czerniak A., Rapacki R., Kierunki polityki gospodarczej I najważniejsze wyzwania w latach 2007-2015, in; in: Polska. Raport o konkurencyjności 2016, Znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych, redakcja naukowa M.A.Waresa, IGS, SGH, Warszawa 2016.

2017 Index of Economic Freedom, Country Ranking World&Glog, [w:] www.heritage.org/index/ranking (dostęp 29.07.2017)

Matkowski Z., Rapacki R., Próchniak M., Porównanie wyników gospodarczych w latach 2004-2014: Polska na tle UE i wybranych rynków wschodzących, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014, redakcja naukowa M.A.Weresa, IGŚ SGH, Warszawa 2015

Maszczyk P., Wpływ zmian instytucjonalnych na rozwój polskiej gospodarki w dekadzie 2005-2015, in: Polska. Raport o konkurencyjności 2016, Znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych, redakcja naukowa M.A.Waresa, IGS, SGH, Warszawa 2016.

Piotrowski J., Zmiany w polityce ekonomiczno-społecznej Polski w latach 2016-2018 i jej skutki, (in:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016-2018, IBR,KiK, Warszawa 2017.

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016

Projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej. Uzasadnienie, Wyd. Sejm RP, Warszawa 2004; Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, [in:] Dz.U. 2001, nr 33, poz.388 z późn. zm.)

Internet publications Komisja podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski, [in:] businessinsider.com. pl./finanse (as of 22.07.2017); Polska gospodarka przyspiesza. Znakomite prognozy ekspertów, [in;] forsal.pl/artykuły (as of 22.07.2017); Polska gospodarka w 2017 roku będzie jedną z 6 najszybciej rozwijających się w UE, [in:] polityce.pl/gospodarka (dostęp 22.07.2017) GUS skorygował wyliczenia, , [in:] money. pl.gospodarka (as of 22.07.2017; PKB Polski w 2017r. [in:] money. pl.gospodarka (as of 22.07.2017); Wzrost PKB Polski. MFW podał nowe prognozy, [in:] money. pl.gospodarka (as of 22.07.2017); Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, [in] hhp:/www.mos.gov.pl/

Radło M. J. Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2003.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002, 2006,2011, 2012, 2016 , GUS, Warszawa 2006.

. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywa do 2030r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017

The Global Competitiveness Report; 2006-2007; 2008–2009; 2009-2019; 2010-2011; 2011-2012,; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; editions Klaus Schwab, World Economic Forum, Geneva 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Weresa M.A., Ku zrównoważonej konkurencyjności? Syntetyczna ocena zmian pozycji innowacyjnej i konkurencyjnej Polski w latach 2007-2014, in: Polska. Raport o konkurencyjności 2015…op.cit.,,

Weresa M.A., Narodowy system innowacji w Polsce i jego zmiany w latach 2007-2014, in: Polska. Raport o konkurencyjności 2015…op.cit.,,

Winiecki J., Chyczewski M., Domański A., Rzońca A., Raport o stanie polskiej gospodarki, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2007.

Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, MNiI publishing house , Warszawa 2004; Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002

Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki,edited by R. Borowiecki, JAgiellonian University Fund, Kraków 2014

Żukrowska K., Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski.,edited by J. Bossak, Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2000.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова