The modern state and prospects of stock market development in Ukraine in the context of investment bank activity

I.M. Vyadrova, S.V. Kavun, O.M. Musiіenko, A.Yu. Maslova

Abstract


The modern conditions of dynamic financial market development cause the importance of the stable functioning of such its specific element, as a stock market. The Ukrainian stock market is indissolubly connected with international financial markets and it is the most vulnerable segment of the domestic financial system because of its low competitiveness, instability and speculativeness


Keywords


stock market; investment bank activity; financial system

References


1. Bankovskoe delo (2002) pod red. O. I. Lavrushina. – M. : FinansI i statistika, p. 670. 2. Bocharov V.V. (1995) Investitsionnyiy menedzhment (upravlenie investitsiyami). Moskva, p. 57. 3. Vasyl'yeva T.A. (2007). Bankivs'ke investuvannya na rynku innovatsiy. Sumy: Vyd-vo SumDU, p. 513. 4. Vasyurenko O.V. (2008). Bankivs'ki operatsiyi. Kyyiv: Znannya, p. 318. 5. Vovchak O.D. (2005). Bankivs'ka investytsiyna diyal'nist' v Ukrayini. L'viv: Vyd-vo L'vivs'koyi KA, p.544. 6. Pshyk B.I., Sarakhman O.M., Drebot N.P. (2008). Finansovi investytsiyi bankiv. Kyyiv: UBS NBU, p. 194. 7. Danilov O.D., Ivashyna H.M., Chumachenko O.H. (2001). Investuvannya. Irpin', p. 377. 8. Zhukov E. F. Ryinok tsennyih bumag (2009). «YuNITI-DANA», p. 567. 9. Zakon Ukrayiny «Pro tsinni papery ta fondovyy rynok» №3480-IV vid 23.02.2006 r. – Rezhym dostupu. Available:: www.bank.gov.ua 10. Lutsiv B. L. (2006) Investytsiynyy bankivs'kyy portfel'. Kyyiv: Libra, p. 192. 11. Maslova O.S., Opalov O.A. (2006) Rynok finansovykh posluh. Kyyiv: Kondor, p. 192. 12. Reverchuk S.K., Kl'oba L.H., Palasevych M. B. (2007) Upravlinnya i rehulyuvannya bankivs'koyu investytsiynoyu diyal'nistyu. L'viv: Vyd-vo «Triada plyus». p. 352. 13. Levine, R. Stock markets, banks, and economic growth / Levine, R. and S. Zervos // American Economic Review, 1998(a). – №88. – p. 537-558. 14. Natsional'noyi komisiyi z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. Fondovyy rynok. Available: www.nssmc.gov.ua. 15. Mihus, I. and Kavun, S. (2014) ‘Indicators of stock market information and analytical provision of the economic security traders’, Int. J. Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms, Vol. 4, No. 4, pp. 339-350. DOI: 10.1504/IJKESDP.2014.069303 Available from: http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=69303.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language