Compliance system, as element of economic security of bank

K. G. Honcharova

Анотація


Researched the scientific content of the compliance economic category; the interrelation of operational risk, information security risk and compliance risk; improved aspects & implementation of practical compliance system in domestic and foreign banks.

Scientific innovation of this research that:were systemized the basic principles and approaches to formation of the compliance system in the bank, extracted basic functions of the compliance system, which ensures the unification of approaches to the integration and implementation of compliance system in the bank; were identified and classified basic compliance risks systematized in the primary Catalogue of compliance risks of Bank.

The practical importance is in the results, those are focused at the optimization of the formaing  process and the integration of the effective system of compliance in the banking institution to improve the economic security of the banking sector of Ukraine.

Ключові слова


compliance; risk management; functions of compliance system; catalogue of compliance risks

Посилання


«Комплаєнс і його функції в банках» квітень 2005; Базельський комітет з банківського нагляду [Електронний ресурс]. — Режим до¬ ступу : www.bis.org/publ/bcbs113.pdf

Принципи корпоративного управління, 2015 http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.htm

Бортніков Г. П, Комплаенс-ризик (ризик недотримання): міжнародні стандарти иа їх застосованість в странах СНД [Електронний ресурс]. / Г. П. Бортніков. — Режим доступу: http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publication/foreign_mass_ media_articles/bortnikov/

Правдива Л. Удосконалення корпоратив¬ного управління в банках та управління комплаєнс-ризиком / Л. Правдива // Вісник НБУ. — 2011, липень. — С. 10–13. — Бібліогр.: с. 10.

Цюцяк А. Л. Впровадження системи комплаенс-контролю у вітчизняну систему незалеж¬ ного фінансового контролю та аудиту / А. Л. Цюцяк, І. Л. Цюцяк // Науково-інформаційний вісник «Економіка». — 2011. — № 3. — С. 200–206.

Деревська О. Б. Запровадження системи внутрішнього контролю в банках України / О. Б. Деревська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХIІІ Всеукраїнської науково практичної конференції (28-29 жовтня 2010 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Україн¬ська академія банківської справи Національного банку України”. — Суми, 2010. — Т. 1. — С. 59–61.

Малыхин Д. В. Особенности организации комплаенс-контроля в российских банках [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bankir.ru/technology/article/2303295

Статут Комплаєнс BIS 9 травня 2005; остання редакція 8 січня 2007 http://www.bis.org/about/compliancecharter.pdf

Управління ризиками, пов'язаними з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Базельський комітет з питань банківського нагляду - січень 2014 року.http://www.bis.org/publ/bcbs275.pdf

Рекомендації ФАТФ - міжнародні стандарти по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму та зброї. Лютий 2012ю Оновлено в жовтні 2015.http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf

Консолідована Політика Знай Свого Клієнта (ЗСК) Управління ризиками - Остаточний документ - жовтень 2004ю Базельський комітет з управління ризиками банківського нагляду консолідованої ЗСК. http://www.bis.org/publ/bcbs110.htm


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова