Methodical approach to evaluation of the state of economic security sustem of construction enterprises under the influence of the government regulation

V.I. Dmytrenko

Анотація


The methodical approach to the evaluation of the state of economic security system ot the construction companies under the influence of state regulation is offered. Methodical approach involves the analysis in the order of the composition and structure of the economic security of construction enterprises; assessment of the functioning of the system of economic safety of construction companies; analysis of interaction with internal and external environment; determination of qualitative and quantitative indicators of assessment the system of economic security of construction companies; forming integral system indicator and assessment of its characteristics. The main groups of qualitative and quantitative indicators are: indicators of assessing the impact of government regulation on the state of the economic security sustem of construction companies; indicators for assessing the financial security of construction companies; indicators for assessing the transparency of construction companies. A methodical approach was tested on construction enterprises of Ukraine.

Ключові слова


construction company; system of economic security; evaluation; methodical approach; qualitative indicators; quantitative indicators; threats;, government regulation; integral factor standard

Посилання


Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. К.: Лібра, 2003. 280 с.

Мігус (Шульга) І.П. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки акціонерного товариства [Текст] / І. П. Шульга // Інвестиції: теорія і практика. – 2010. - №22. – листопад.– С. 34-38.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін.];- К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Вид. 2-ге, перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

Корецький Б. Діагностика економічної безпеки суб’єктів господарювання в транзитивній економіці / Б.Корецький // Наукові записки Тернопільського Національного економічного університету. – 2006. — №15. – С.74-77.

Андрієнко В.М. Методологічний підхід до здійснення незалежної оцінки стану системи управління безпекою праці в системі економічної безпеки будівельних підприємств [Текст] / В. М. Андрієнко // Інвестиції: практика та досвід - №24. – 2014. – С. 39-46.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки: Наказ Мінекономрозвитку від 11.02.2015 №116 [Електронний ресурс] режим доступу до матеріалів: http://www.me.gov.ua.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова