Building foundations of modern mechanism of financial institutions economic security management system

N.V. Zachosova

Анотація


The necessity of the mechanism of economic security system management of financial institutions development is grounded. There are revealed the following features of the formation and operation of modern systems of economic security of domestic financial institutions as a complex block structure, complexity, individuality, dependence on external guidance and instructions, that perform a wide range of different tasks, whose number grows in proportion to the number of internal and external dangers and threats to the institution, proving the need to manage such a system and its elements and feasibility for the development of a separate administrative mechanism within the overall management system of the financial institution. The author offered the definition of the mechanism of economic security system management in common and for the financial institution in particular. Under the mechanism of economic security system management it is offered to understand the process of applying the totality of methods and procedures to optimize the protection of the elements of the entity to achieve its highest level of economic security. Under the mechanism of economic security system management of the financial institution it is offered to understand the complex process of management procedures using its corporate resources, both their own and borrowed in order to achieve high financial results in the optimum state of protection from external and internal dangers and threats. The main elements of the mechanism of economic security system management and bases of its construction is offered.


Ключові слова


security; economic security; financial institutions; mechanism; management; economic security system

Посилання


1. Штангрет А. М. Механізм прийняття рішень у процесі управління економічною безпекою підприємства / А. М. Штангрет // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2013. - № 1. - С. 59-64. 2. Штангрет А. М. Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства на основі слабких сигналів / А. М. Штангрет, М. М. Караїм // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 7-1. 3. Мойсеєнко І. П. Системний механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства / І. П. Мойсеєнко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. - 2013. - Вип. 1. - С. 284-291. 4. Живко З. Б. Механізм управління системою економічної безпеки підприємства / З.Б. Живко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Вип. 3. - С. 37-42. 5. Козаченко Г. В. Механізм управління у системі економічної безпеки підприємства: призначення, зміст та структура / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 3(3). - С. 25-28. 6. Черкасова С. О. Формування організаційно-економічного механізму управління процесом зміцнення економічної безпеки промислових підприємств / С. О. Черкасова // Економіка: реалії часу. - 2013. - № 2. - С. 22-27. 7. Ткачук В. І. Механізм управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств / В. І. Ткачук, М.І. Яремова // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2011. - № 2(2). - С. 252-261. 8. Шатохін А. Л. Сутність та складові елементи механізму управління економічною безпекою підприємства / А. Л. Шатохін, Т. Б. Ігнашкіна // Бізнес Інформ. - 2014. - № 3. - С. 396-402. 9. Штаєр О.М. Удосконалення механізму управління безпекою банку : автореф. дис. ... канд. ек. наук: 08.00.08 – Фінанси, грошовий обіг і кредит / Штаєр Оксана Михайлівна; Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – 23 с. 10. Кнорринг В. И. Искусство управления : учебник / В. И. Кнорринг. – М. : БЕК, 1997. – 264 с. 11. Астапова Г. В. Организационно-экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины : монография / Г. В. Астапова, Е.А. Астапова, Д. П. Лойко. – Донецк : ДИЭХП, 2001. – 279 с. 12. Сапа Н. В. Теоретико-методологічні засади механізму антикризового державного управління / Н. В. Сапа // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2009. - Вип. 38. - С. 106-116. 13. Масленніков Є. І. Механізм управління фінансовою стійкістю промислового підприємства [Електронний ресурс] / Є. І. Масленніков // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3928. 14. Корсак А. Б. Особенности системы обеспечения экономической безопасности мегаполиса [Электронный ресурс] / А.Б. Корсак // Журнал «Налоги». – 2008. – Режим доступу : http://www.center-bereg.ru/m2908.html. 15. Захаров А.И. Организация и управление экономической безопасностью субъектов хозяйственной деятельности. / А.И. Захаров, П.Я Пригунов. – К.: КНТ, 2008. – 257с. 16. Васильцев Т.Г. Экономическая безопасность предпринимательства в Украине: стратегия и механизмы укрепления: моногр. / Т.Г. Васильцев; Национальный институт стратегических исследований. – Львов, 2008. – 385 с. 17. Лабунська С.В. Концепція побудови системи економічної безпеки підприємства в процесі інноваційної діяльності / С.В. Лабунська // Проблеми економіки. - 2014. - №4. - С. 282-289.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова