Conceptual approaches to defining the content of banking in modern conditions

D. V. Shcherbatyh, V. V. Bilyk

Анотація


The article investigates scientific approaches to determining banking activity on the macroeconomic and microeconomic levels. Identify four conceptual approaches to understanding the meaning of banking. Clarifies the definition of banking activities in accordance with modern requirements of modernization of the economic system.

Ключові слова


banking; functional; portfolio; production; mediation approaches

Посилання


Закон України "Про банки та банківську діяльність"//Урядовий кур'єр.-2001.- 17 січня.

Арбузов С. Г. Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. – 504 с.

Банківська система України: монографія / [В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2010. – 187 с.

Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібн. / О. В. Васюренко. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2006. – 255 с.

Енциклопедія банківської справи України / редкол. В.С. Стельмах. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.

Мороз А. М. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна. – К.: КНЕУ, 2008. – 538 с.

Шпильовий В.А., Фімяр С.В. Концептуальні підходи до визначення сутності банківської діяльності в умовах модернізації економічної системи / В.А. Шпильовий, С.В. Фімяр // Агросвіт: науково-практичний журнал № 13 липень 2015 р. – К.: ДКС центр, 2015. – C. 14-18.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова