Ways to improve the technological readiness of Poland enterprises

Yu. Vrubel, J. Pleskach

Анотація


Technological progress plays an important role in the EU integration processes, this is also reflected in the ability to create and adopt modern technologies by individual states. This significantly accelerates all processes of the modern business and further promotes European integration. Adaptation of the modern technologies depends on many factors, including the level of technological development of a state. Technological development increases with the development of industrial parks that are important centers for business support and innovation processes, as well as contribute to the development of new forms of activities in form of clusters. Integration processes depend on the innovative technologies and their international transfers. International transfer of technologies depends on the technological development and the electronic exchange of information possibilities.


Ключові слова


technological progress; partnership; technological readiness; information technology; technology transfer; technology parks; infrastructure

Посилання


Matusiak K. B., Guliński J., Parki technologiczne, w: K. B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, SOOIPP-Raport 2004, Łodź - Poznań 2004.

Organiciak-Krzykowska A., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu sytuacji na regionalnym rynku pracy, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica nr 268, Łódź 2012.

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), PARP, Warszawa 2013.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, GUS, Warszawa 2015, s. 441.

Sztern Ł., Współpraca nauki z biznesem. Formy i narzędzia wspierania, w: Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, PARP, Warszawa 2013.

Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 1999.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова