Ecological and resource efficiency as the European vector of the economic development of Ukraine

I.S. Marekha

Анотація


Ecological and economic convergence tax system environmental management ia investigated. The content resource-efficient strategy «Europe 2020». The analysis of environmental and resource efficiency economic development of the EU are made. Approaches to evaluating environmental and economic convergence tax are investigated. The complex ecological and economic measures for the development of national environmental management in Ukraine are offered.


Ключові слова


efficiency; resource conservation; European integration; convergence; environmental taxes

Посилання


Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. – Brussels. – European Commission, 3.3.2010 COM (2010) 2020 final, 2010. – 34 p.

Якуша Я.В. Екологічне оподаткування: європейський досвід та українські реалії / Я.В. Якуша // Екологічне оподаткування : Збірник наукових праць за результатами практичних заходів. – К. : Алерта, 2013. – 198 с. – С. 105–108.

Карасьов О.П. Сучасні підходи до прийняття політичних рішень державних органів влади в умовах європейської інтеграції / О.П. Карасьов, Р.М. Миронова // Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: монографія; під ред. Л.М. Савчук. – Павлоград: Арт Синтез-Т, 2014. – С. 12–20.

Румпф Г. Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kneu.edu.ua.

Ляшенко І.О. Окремі підходи до систематизації класифікацій у ресурсозбереженні / І.О. Ляшенко // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». – 2011. – Випуск 8. – С. 201–210.

Офіційний сайт статистики Європейського Союзу «Євростат» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ec.europa.eu/eurostat/.

Волковець Т. В. Аналіз застосування екологічних податків в Україні та за кордоном / Т. В. Волковець // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць : – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – Вип. 35. – С. 249–257.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова