Features of modern labour markets formation in Ukraine

I. B. Yurchyk

Анотація


The article covers the contents of such economic category as employment market in conditions of institutional transformations and summarizes the theoretical approaches of such notion as employment market in conditions of institutional transformations. 


Ключові слова


employment market; institutional transformations; job center; state employment service.

Посилання


Колот А. М. Наука про працю – теоретико-методологічне оновлення / А. М. Колот // Україна: аспекти праці. – 2013. – №1. – С. 45-49.

Про зайнятість населення [Електронний ресурс] : закон України від 5.07.2012 р. № 5067–VІ. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Ринок праці. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/Ринок праці – Назва з екрану.

Дружиніна В. В. Визначення особливостей ринку праці в будівництві / В. В. Дружиніна, О. М. Залуніна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: Хмельницький. – 2012. – №5. – Т. 2. – С. 58-63.

Дружинина В. В. Принципы формирования механизма сбалансированности местного рынка труда / В. В. Дружинина // Актуальні проблеми економіки. 2013. – № 4 (142). – С. 202-208.

Гірман А. Зарубіжний досвід регулювання ринку праці в реалізації євроінтеграційної стратегії України / А. Гірман // Україна: аспекти праці. – 2012. – №8. – С. 45–49.

Туленков М. В. Ринок праці в інституційному вимірі / М. В.Туленков, А. В. Зарицка // Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. – № 4. – С. 16-20.

Сенокосова О. В. Сетевые институты рынка труда / О. В. Сенокосова // Известия Саратовского университета. Серия «Экономика. Управление. Право». – 2014. – Вып. 1, ч. 2. – Т. 14. – С. 142–146.

Петрова І. П. Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання / І. П. Петрова. – К.: Таксон, 1997. – 296 с.

Іващенко М. В. Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень : автореф. дис… канд. екон. наук: спец.: 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / М. В. Іващенко. – Харків : Б.в., 2011 . – 16 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова