ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ БЕЗПЕКОЗНАВСТВА

Наталія Носань, Дмитро Куценко

Abstract


У статті розглянуто існуючі підходи до визначення поняття управління економічною (фінансово-економічною) безпекою на рівні суб’єктів господарської діяльності та на державному рівні. Систематизовано та узагальнено розуміння сучасними дослідниками категорії управління фінансово-економічною безпекою на сучасному етапі розвитку наукової думки (2013-2018 рр.). Виявлено дискусійні аспекти наукової думки в межах окреслення поточного етапу становлення науки безпекознавства.

Keywords


управління, економічна безпека, фінансово-економічна безпека, державне управління, загрози, інтереси, економічна свобода

References


Зачосова Н. В. Теоретико-методологічні засади управління економічною безпекою національної економіки / Н. В. Зачосова // Економічний форум. – 2018. – № 2. – С. 11-20.

Зачосова Н. В. Теоретико-методологічні засади управління економічною безпекою у процесі менеджменту сучасних фінансових установ / Н. В. Зачосова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2015. – Т. 20, Вип. 1(2). – С. 167-170.

Живко З. Б. Управління економічною безпекою підприємства в умовах ринкових відносин / З. Б. Живко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 138-145.

Занора В.О. Управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: теоретико-методичні аспекти організації системи / А. В. Скляр, В. О. Занора // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 22. – С. 74-77.

Занора В. О. Управління системою економічної безпеки підприємства на основі проектного підходу / В. О. Занора, Б. І. Сільченко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Вип. 5(1). – С. 130-133.

Маслак О. І. Управління економічною безпекою підприємства на принципах забезпечення її раціонального рівня / О. І. Маслак, Н. Є. Гришко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 1. – С. 198-208.

Ваганова Л. В. Складові механізму управління економічною безпекою підприємств машинобудування / Л. В. Ваганова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 2. – С. 19-28.

Штангрет А. М. Механізм прийняття рішень у процесі управління економічною безпекою підприємства / А. М. Штангрет // Наукові записки [Української академії друкарства]. – 2013. – № 1. – С. 59-64.

Ляшенко О. М. Управління економічною безпекою підприємств в умовах гібридної війни / О. М. Ляшенко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2015. – № 3. – С. 60-68.

Тулуб О. М. Управління системою фінансово-економічної безпеки виробничої фірми / О. М. Тулуб, О. М. Теслюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 16. – С. 29-32.

Мойсеєнко І. П. Системний механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства / І. П. Мойсеєнко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. – 2013. – Вип. 1. – С. 284-291.

Пухальська А. П. Теоретико-методичні засади управління фінансово-економічною безпекою промислових підприємств / А. П. Пухальська, Д. А. Сківська // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3. – С. 185-195.

Ситник Г. П. Системний аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження державного управління економічною безпекою / Г. П. Ситник, С. П. Завгородня // Державне управління: теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 82-89.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 (V.1) 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1 2   3 4  
2020 1 2   3 4  
2021            

User

Information

Journal Content

Browse

Language