ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ЩОДО ВПЛИВУ БЮДЖЕТНИХ ВАЖЕЛІВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Алла Гречко

Анотація


У статті обґрунтовано, що система фіскального стимулювання, оперуючи базовими інструментами податкової та бюджетної політики, дозволяє створити передумови майбутнього зростання пріоритетних напрямів розвитку регіонів. З’ясовано, що існують різні моделі та ключові напрями організації системи фіскального стимулювання провідних країн світу. Проведений аналіз надав можливість виокремити декілька основних моделей фіскального регулювання розвинених країн. Серед них найбільшу практичну цінність представляють скандинавська, німецька, британська та канадська моделі. Скандинавська модель забезпечує повну автономію ринковим суб’єктам у сфері виробництва та фінансування соціальних заходів через потужну систему перерозподілу. Німецька модель побудована на принципах фіскального федералізму. Британська модель характеризується високим рівнем децентралізації бюджетних повноважень. Канадська модель фіскальної децентралізації спрямована на вирівнювання умов життя населення регіонів, за якої місцеві органи влади мають власні податки та право додавати свої ставки до базової федеральної ставки.

Ключові слова


децентралізація, фіскальна децентралізація, бюджетні важелі, фіскальна політика, регіональний розвиток, фіскальні стимули

Посилання


Алєксєєв І. В. Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / І. В. Алєксєєв, Р. Й. Желізняк. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2012. №725. С. 7–16.

Алиев Б. Х. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности компаний в развитых странах / Б. Х. Алиев, М. Г. Исаев. Финансы и кредит. 2015. №4. С. 36–43.

Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти / Міжнародна рада з науки (ICSU) та ін. ; наук. кер. проекту М.З. Згуровський : монограф. К. : НТУУ «КПІ», – 2012. – 312 c.

Брилль В. Е. Специфика финансового выравнивания в Германии / В. Е. Брилль, М. Н. Сверчков. Экономика и социум. 2016. №12. С. 1-17.

Мініч В. Г. Європейський та світовий досвід державної політики щодо підвищення інвестиційної активності. Вісник Академії митної служби України. 2011. №1. С. 118–124.

Палійчук Т. В. Моделі фіскальної децентралізації у реформуванні системи управління державними фінансами. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017. №2. С. 273–279.

Підприємництво та проблеми сталого розвитку економіки України: монографія / за заг. ред. П.В. Круша. К.: НТУУ «КПІ», 2008. 397 с.

Тульчинський Р. В. Децентралізація як детермінанта становлення нового регіоналізму в Україні. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 12 (65). С. 208-211.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова