Money-and-credit safety as constituent of financial safety of the state

I.O. Dotsenko

Анотація


It is well-proven in the article, that money-and-credit safety is one of key ingredients of subsystem of financial safety. The theoretical aspects of safety of money-and-credit sector are investigational and their influence is certain on financial safety of the state. Essence of money-and-credit safety is certain as component financial safety of the state. The walkthrough of approaches of home and foreign scientists is carried out, in relation to interpretation of concept «financial safety» and «money-and-credit safety». The basic constituents of financial safety of the state are considered, in particular bank safety, safety of unbank financial sector, promissory safety, budgetary safety, currency safety, money-and-credit safety. Basic terms over of providing of money-and-credit safety are brought. Influence of «dollarization» of economy of the state is certain on money-and-credit strength security.


Ключові слова


money-and-credit safety; financial safety; constituents of financial safety; promissory safety; currency safety; bank safety; safety of unbank financial sector; monetary policy

Посилання


1. Кубах Т.Г. Сутність фінансової безпеки як складової елементу економічної безпеки держави / Т.Г. Кубах [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_F/Kubakh_1.pdf

2. Єрмошенко, М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М.М. Єрмошенко. – К.: 2001. – 350 с.

3. Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави: навчальний посібник / А.І. Сухоруков, О.Д. Ладюк. – К.: Центр учбової літератури. - 2007. – 192 с.

4. Губський Б.В. Економічна безпека держави: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення / Б.В. Губський. – К.: ДП «Укрархбудынформ», 2001. - 121 с.

5. Нетесаний Ю.В. Фінансово-економічна криза та забезпечення фінансової безпеки країни / Ю.В. Нетесаний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3004.

6. Лазарева А.П. Фінансова безпека країни: загрози та основні напрями зміцнення / А.П. Лазарева // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 27. – С. 88-94.

7. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави: підручник для осіб, що навчаються за фахом «Службовець, державного управління» / Г.А. Пастернак-Таранушенко. – К.: ІДУС при Кабміні України. - 1994. – 140 с.

8. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України», від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова