Development of financial services in the system of e-business

V. Stoyka, M. Palosh

Анотація


The article overviews the practice of national financial institutions in terms of rendering financial services in e-business as well as describes the transformation of financial services using information technologies. The key advantages of e-business for sellers and buyers have been outlined. The difference between e-business and e-commerce has been shown. Definition of "electronic financial services" has been suggested. Systems of e-business have been characterized. The basic segments of the international market of financial Internet services have been presented, including internet banking, electronic money and international payment systems in the Internet, brokerage services, online insurance, corporate payment systems, payment processing. Special attention is paid to Internet banking and mobile banking. It has been noticed that lack of significant investments by national businesses and commercial banks into the development of new financial products and inadequate regulation of financial services using information technologies causes the dependence of national market of financial services on international payment systems and major banking institutions.


Ключові слова


Internet banking; information and computer networks; e-business; e-commerce; financial services

Посилання


1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні» від .07.2001 № 2664-III [Електронний ресур] зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2014 Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012664.html

2. Какорін М. Фінансова глобалізація та її вплив на розвиток ринку електронних фінансових послуг / М. Какорін // Вісник КНТУ ім.. Т. Шевченка. – 2006. – №85– с.11-14

3.     Кляп М.М. Напрямки вдосконалення фінансових послуг в системі електронного бізнесу / М.М. Кляп // Молодий вчений. – 2014. - № 3(06) - с. 41-43

4.     Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. Рекомендовано МОН [Електронний ресур]/ Науменкова С.В., Міщенко С.В. — К., 2010. — 532 с. Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/100409-rozdl-13-elektronn-fnansov-poslugi.html

5.     Сербина О.Г. Тенденції розвитку мобільного банкінгу в Україні / О.Г. Сербина, В.В. Пономар // Молодий вчений. – 2014. - № 3(06) - с. 53-55

6.     Страхарчук А.Я., Інформаційні системи і технології в банках: Навч. посіб..,  [Електронний ресур] / А.Я. Страхарчук, В.П. Страхарчук – К., 2010. – 515с. Режим доступу: http://pidruchniki.com/14350120/bankivska_sprava/elektronni_finansovi_poslugi

7.     Юрчук Г.В. Розвиток фінансових послуг на основі систем електронного бізнесу Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Г.В. Юрчук; Укр. акад. банк. справи. - Суми, 2003. - 19 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова