Том 357, № 24 (2015)

Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки»

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач –
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16161-4633ПР від 11.12.2009


Матеріали «Вісника» присвячені актуальним соціально-економічним проблемам України та зарубіжних країн в умовах поглиблення і розширення глобалізаційних та інтеграційних процесів.


Наукові статті рекомендовані викладачам, аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться соціально-економічною проблематикою.


 Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 15.04.2014 №455).


Випуск №24 (357) наукового журналу Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки» рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет Вченою радою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (протокол №11 від 22.06.2015).


Журнал реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).

Зміст

Статті

Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова