IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROCESSES IN POLISH ECONOMY AS A PART OF THE EUROPEAN UNION

Bartosz Stachowiak

Анотація


The article entitled "The implementation of economic innovation processes in the Polish economy within the European Union" focuses on the determinants of the socio-economic development of the country, which is economic innovation. It resulted in numerous civilizational changes in the Polish national economy, especially after Poland's accession to the European Union. It turned out that it belongs to those factors which in recent years have marked the development path of our country. Hence, after identifying its concept, an attempt was made to recognize the impact of the processes which constitute it on economic competitiveness and to assess the effects of economic innovation on socio-economic changes in the country.

As a result of this decision, numerous civilizational changes took place in the Polish national economy. The issue of innovation has been part of the group which in recent years has marked the development path of our country. Poland has joined the process of implementing a common strategy for supporting innovation and competitiveness. Its principles were laid down in the "Lisbon Strategy" for the first decade of the 21st century and for the Europe 2020 strategy for 2010-2020. Taking into account the problem of economic innovativeness in the context of the title of the target article, it becomes closer to its essence by identifying its concept, recognizing the impact of its processes on economic competitiveness, and assessing the effects of economic innovations on socio-economic changes in the country during the period of Poland's integration with the Union European.


Ключові слова


economic innovation; competitiveness of the economy; effects of innovation

Посилання


Balcerzak A.P., Państwo w realiach „nowej gospodarki”. Podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Gołębiowski T., Lewandowska M.S., Cele innowacji agłówne rynki operacyjne polskich przedsiębiorstw przemysłowych, in: Polska. Raport o konkurencyjności 201.5 Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014, redakcja naukowa M.A.Weresa, IGŚ SGH, Warszawa 2015.

Labuda B., Polityka innowacyjna Polski do 2020 roku, in: Polska. Raport o konkurencyjności 2016, Znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych, redakcja naukowa M.A.Waresa, IGS, SGH, Warszawa 2016.

Leweandowska M.S., Bariery innowacji w Polsce n tle innych krajów europejskich – wnioski dla polityki innowacyjnej, in: Polska. Raport o konkurencyjności 2016, Znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych, redakcja naukowa M.A.Waresa, IGS, SGH, Warszawa 2016.

Macuga P., Macuga A., Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat innowacyjności, Wydawnictwo PWSZ, Legnica 2007.

.Piotrowski J., Zmiany w polityce ekonomiczno-społecznej Polski w latach 2016-2018 i jej skutki, (in:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016-2018, IBR,KiK, Warszawa 2017

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, MNiSzW, Warszawa 2008.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006, 2010, 2011, 2016, GUS, Warszawa 2006, 2010, 2011, 2016

Schermerhorn J.R., Jr., Zarządzanie, PWE S.A., Warszawa 2008.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywa do 2030r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017

Stryjek J., Innowacyjność jako impuls pro wzrostowy w gospodarce światowej, (in:) Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej, edited by K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2008.

The Global Competitiveness Report 2008–2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; edited by Klaus Schwab, World Economic Forum, Geneva 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

.Weresa M.A., Narodowy system innowacji w Polsce i jego zmiany w latach 2007-2014, in: Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014, redakcja naukowa M.A.Weresa, IGŚ SGH, Warszawa 2015.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова