СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК СКЛАДНИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Олексій Сидоренко

Abstract


За результатами аналізу наукових та емпіричних джерел, розкрито ретроспективу становлення системи податкового контролю України як однієї з ключових ланок забезпечення економічної безпеки, здійснено етапізацію її розвитку та розкрито ключові особливості кожного часового лагу становлення досліджуваної системи. Також у статті подано сучасну структуру системи податкового контролю та розкрито суть її ключових елементів.

Keywords


контроль, податковий контроль, система податкового контролю, національна економіка, економічна безпека, історія становлення, сучасний стан, розвиток.

References


Руська Правда, її характеристика і значення URL: http://studies.in.ua/shpora-hukr/261-5-ruska-pravda-yih-harakteristika-znachennya.html (дата зверненя: 18.05.2018).

Бурбело О.А., Мінкін С.В. Проблеми становлення системи державного фінансового контролю в Україні. URL: http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 12.05.2018).

Дмитренко Г.В. Концептуально-методологічні та історичні основи організації і здійснення державного фінансового контролю в Україні: монографія. Київ: АДЕФ-Україна, 2009. 424 с.

Басанцов І.В. Стандартизація фінансового контролю як один з етапів реформування контрольної системи України. Вісник Української академії банківської справи. 2003. № 1. C. 33-39.

Репетько О.О. Методологічні підходи до розмежування форм і методів фінансового контролю в теорії та практиці державного управління. Державне управління: теорія і практика. 2010. URL: http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 24.04.2018).

Шевчук О. Державний фінансовий контроль: наукова парадигма. Вісник КНТЕУ. 2011. № 1. С. 41-50.

Воронова Л. Фінансове право України: підручник. Київ, 2006. 448 с.

Шевченко Н.В. Критерії та показники оцінки ефективності державного фінансового контролю. Облік і фінанси АПК. 2011. № 2. С. 82-85.

Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий М.М. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 423 с.

Берлач А.І. Фінансове право України: навч. пос. Київ: Університет Україна, 2008. 328 с.

Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм: монография. Москва: Финансы и статистика, 1989. 256 с.

Голуб Ю.О. Методи державного аудиту (теоретичні аспекти питання). Науковий журнал «Економіка розвитку». 2010. № 4. С. 11-13.

Федоров С.Є. Фактичний фінансовий контроль: проблеми трансформації. Фінансове право. 2011. № 2. С. 908-913.

Шутов М.І., Бабенко В.А., Стоянова Н.М. Державний фінансовий контроль в Україні (теорія та практика): монографія. Одеса: Юридична література, 2004. 136 с.

Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР: монография. Москва: Юридическая литература, 1973. 134 с.

Шевчук О.А. Система державного фінансового контролю: формування та розвиток в Україні: монографія. Ірпінь: УДФСУ, 2016. 378 с.

Лин Я.І. Теоретичні основи сутності державного фінансового контролю. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2011. № 1. С. 284-288.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 (V.1) 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1 2   3 4  
2020 1 2   3 4  
2021            

User

Information

Journal Content

Browse

Language