АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Віталія Герасимова, Людмила Рудь

Abstract


У статті розглянуто сутність поняття ділової активності підприємства та виокремлено основні підходи до аналізу його показників. Розглянуто основні фактори, що впливають на ділову активність підприємства машинобудування. Проаналізовано фінансовий стан підприємств цієї галузі. Встановлено тенденції у формуванні фінансових результатів та інших показників діяльності великих та середніх підприємств промисловості загалом та машинобудування зокрема. Запропоновано методи активізації господарської діяльності підприємств машинобудування.

Keywords


ділова активність; промисловість; машинобудування; фінансові результати; рентабельність; аналіз; фінансові результати; розвиток; конкурентоспроможність.

References


Бондар В. Ю. Аналіз позицій українських підприємств в світовому експорті машинобудівної продукції. Економічна наука. Серія: Інвестиції: практика та досвід. 2018. №13. С. 58-61.

Д'яченко І. І. Методичне забезпечення аналізу ділової активності підприємства. Управління розвитком. 2014. № 10. С. 140-142.

Кіндрацька Г. І., Кулиняк Ю. І. Ділова активність український підприємств: рівні та основні фактори впливу. Видавництво Львівської політехніки. 2017. №873 (5). С. 50-59. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/mar/9646/ilovepdfcom-50-59.pdf

Коляденко І. І., Кавтиш О. П. Аналіз ділової активності підприємства як основа підвищення ефективності його діяльності. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. №20. С. 248-256.

Мазуренок О. Тенденції розвитку машинобудівної галузі України в аспектах державної політики. Економічні науки. 2018. №2 (154). С. 19-24.

Нетудихата К. Л. Фінансова стійкість машинобудівних підприємств України на сучасному етапі розвитку економіки. Гроші, фінанси і кредит. 2018. №15. С. 167-173. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/15_2018_ukr/28.pdf

Носирєв О. О. Вплив зовнішніх факторів на фінансові результати машинобудівних підприємств України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 10 (2). С. 47-51.

Офіційний сайт ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» URL: https://kmzindustries.ua/ua/about-kompany (дата звернення 15.03.2019)

Показники фінансових результатів підприємств промисловості та машинобудування – Державна служба статистики URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 21.03.2019)


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 (V.1) 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1 2   3 4  
2020 1 2   3 4  
2021            

User

Information

Journal Content

Browse

Language