KLASTRY INSTYTUCJONALNYM NARZĘDZIEM WZMACNIANIA INNOWACYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI

Małgorzata OZIĘBŁO

Abstract


Koncepcja klastra staje się coraz bardziej popularna jako skuteczna forma organizacji działalności gospodarczej, jest ona istotna w doniesieniu do obserwowanego w Polsce niskiego stopnia kooperacji między podmiotami gospodarczymi a przedsiębiorcami i naukowcami, a w konsekwencji występowania niskiego poziomu innowacyjności gospodarki. Problematyka klastrów należy do zagadnień szczególnie złożonych i nie wystarczająco zbadanych. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia klastra jako instytucjonalnego narzędzia wzmacniającego innowacyjność gospodarki w Polsce. Złożone, poznawcze, teoretyczne aspekty, a także rozwiązania praktyczne oraz realizacja głównego celu postawionego przez autorkę artykułu przyczyniły się do uwzględnienia w artykule metod badawczych takich jak: metody obserwacji, studium literatury z tematu badań jako podstawowe źródło materiałów wtórnych.


Keywords


klastrów; innowacyjność; inicjatywa klastrowa "navkolobiznesovi" instytucje; polityka klastrowa; instrumenty instytucjonalne wzmocnienie innowacyjnej gospodarki; prywatnego współfinansowania rozwoju klastrów; inicjatywy koordynatora klastra.

References


Oziębło M. Rola klastrów w innowacyjności uczestniczących w nich przedsiębiorstw (w:) Modzelewski E. Zeszyty Naukowe 2/2015 Almamer Szkoła Wyższa, Warszawa 2015, s.342 (in. Pol.).

Runiewicz-Wardyn M., Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra Route 128, Master of Business Administration 4/2011(114) Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2011, s.48 (in. Pol.).

Klastry w Polsce Katalog, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 7; http://www.pi.gov.pl (Accessed: 11.07.2016).

Runiewicz-Wardyn M., Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra 128, „Master of Business Administration 4/2011(114), Copyright by Akademia L. Koźmińskiego, s.48 (in. Pol.).

Lundvall B.A., National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London 1992, s.9 (w:) Guzdek S., Wpływ klastry na innowacyjność przedsiębiorstw, (w:) Przybylska K. (red.nauk.) Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2014, s.165 (in. Pol.).

Dane za katalogami klastrów z 16 województwach, wydanymi przez PARP 2011-2012 (w:) Klastry w Polsce Katalog, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s.8-9 (in. Pol.).

Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2013, s. 7, s.94-96; http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.html (Accessed: 10.10.2015).

Guzek S., Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw (w:) Przybylska K, Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2014, s.164 (in. Pol.).

Badowska S., Determinanty i efekty rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na połączeniach kooperacyjnych, sieciach i klastrach (w:) Boguszewicz – Kreft M., Rozkwitalska M. (red.nauk) , Nowe koncepcji w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości w Gdańsku, T.22, CeDeWU, Warszawa 2013, s.329 (in. Pol.).

Kierunki rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki;http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wspieranie+finansowe+i+inwestycje/Klastrt/Polityka+rozwoju+klastrow (Accessed: 24.10.2015).

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011, s.65 (w:) J. Socińska, Polityka klastrowa w Polsce do 2020 roku (w:) Pokusy T. (red. nauk.) Zarządzanie logistyczne – procesy, koncepcje, narzędzia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2013, s. 259-260 (in. Pol.).

Dzierżanowski M., Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje grupy roboczej ds. polityki klastrowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 24 (in. Pol.).

Por. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2010 (in. Pol.).

Pilarska Cz., Klastry Doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 73-74 (in. Pol.).

Stryjakiewicz T., Dyba W, Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w województwie wielkopolskim, Publikacja na podstawie ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, Poznań, marzec 2014, s.56 (in. Pol.).

Dzierżanowski M., Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje grupy roboczej ds. polityki klastrowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 16 (in. Pol.).

Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s.49 (in. Pol.).

Kaźmierski J., Logistyka a rozwój regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s.187 (in. Pol.).

Kowalski A.M., Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce , Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s.218-227 (in. Pol.).


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 (V.1) 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1 2   3 4  
2020 1 2   3 4  
2021            

User

Information

Journal Content

Browse

Language