OCENA KONKURENCYJNOŚĆI POLSKIEJ GOSPODARKI

Zenon STACHOWIAK

Abstract


Artykuł podejmuje istotną dla współczesnego świata kwestię konkurencyjności gospodarek narodowych. Uwaga rozważań została skoncentrowana na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: jak należy ocenić konkurencyjność polskiej gospodarki narodowej na tle gospodarek krajów sąsiedzkich? Dążąc do udzielenie odpowiedzi na nie rozpoznano istotę pojęcia konkurencyjności gospodarek, jej wyznaczników i mierników ich opisu. Umożliwiło to w kolejnym kroku przeprowadzenie analiz i ocen konkurencyjności polskiej gospodarki i gospodarek krajów sąsiedzkich oraz wskazanie odpowiednich miejsc w rankingach regionalnych i światowych.


Keywords


konkurencyjność polskiej gospodarki, potencjał konkurencyjny, podstawa określania konkurencyjności.

References


Bieliński J. Rozwój sektorów we współczesnej gospodarce. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Bieńkowski W., Czajkowski Z., Gomółka M., Brocka-Palacz B, Latoszek E., Misala J., Radło M.J., Weresa M. Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek – wstępne wyniki badań, nr 284, SGH, Warszawa 2008.

Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk. PWE, Warszawa 2006.

Orłowski T. Nowy Leksykon Ekonomiczny. GRAF-PUNT, Warszawa 1998.

Stankiewicz M.J. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń 2002.

Radło M.J. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2008.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014. GUS, Warszawa 2014

The Global Competitiveness Report 2014-2015. World Economic Forum, Lausanne 2014.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 (V.1) 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1 2   3 4  
2020 1 2   3 4  
2021            

User

Information

Journal Content

Browse

Language