Investment experience agricultural sector in foreign countries

V.V. Klochan, I.V. Bespyata

Анотація


The issue of investment in the agricultural sector and state regulation of investment activity is crucial for the development of any economy. With the economic crisis, these issues are of particular relevance. Therefore, to overcome the crisis and choosing the right targets economic development of the agricultural sector in Ukraine should learn foreign experience to attract investment and use. The article summarizes the international experience of investing agriculture in the developed world. The basic forms of state support for the agricultural sector, studied agriculture subsidies in developed countries. Also, the article outlines the main directions of the experience of foreign countries to support domestic agriculture.


Ключові слова


investment; government regulation; investors; agriculture; credit; subsidies; tax; financial resources

Посилання


1. Гаврилюк О.В. Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій / О.В.Гаврилюк, С.В.Сіденко, Б.С.Арагау. – К., 1995. – 122 с.

2. Грущинський Я.М. Іноземний досвід створення правових передумов залучення інвестицій у сільське господарство / Я.М. Грущинський //Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. –   С. 227-230.

3. Донцова Л.В. Система регулирования инвестиционных процессов в развитыхстранах / Л.В. Донцова // Менеджмент в России и за рубежом. – 1999.– №4.– С. 40-45.

4. Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України.–К.:НІСД, 2013. -48с.

5. Резнік Н.П. Міжнародна практика інвестування аграрного сектору / Н.П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні.– 2008. – № 12(91). – С. 65-67.

6. Стариченко М.А.Зарубіжний досвід організації інвестування сільського господарства / М.А. Стариченко // Економіка та управління АПК: Зб. наук. праць / Білоцерк. нац. аграр. ун-т –Біла Церква, 2012.–Вип. 9 (97).– С.45-50.

7. Щербакова А.С. Світовий досвід формування та розвитку інвестиційного потенціалу сільськогосподарських рганізацій / А.С.Щербакова, Е.Ю.Судук// Вісник Черкаського університету. –2013.– № 4(256)Серія «Економічні науки». –С. 100-105.

8. Яценко О.В. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності / О.В. Яценко //Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2009. –Випуск 2. –С. 65-73.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова