Тaxation policy as optimization instrument of enterprise’s financial security

L. Matviichuk, L. Olijnyk

Анотація


The article explains the purpose of financial security, investigated the threats affecting it, the basic ways to increase the level of financial security. It is proved that one of the main ways of increasing the level of financial security is to optimize the tax policy of the company, which is to select the most effective option taxes in alternative lines of business and related operations. The main stages of tax policy and determined that an important aspect of tax policy at the company is tax planning.


Ключові слова


taxes; tax policy; enterprise; financial security; optimization of financial security

Посилання


1. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства/ Л. І. Донець, Н. В. Ващенко – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

2. Горячева К. Фінансова безпека підприємства, сутність та місце в системі економічної безпеки / К. С. Горячева // Економіст. – К. – 2003. – № 8. –С. 65–67.

3. Бланк И. А.Управление финансовой безопасностью предприятия. / И.  А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.

4. Воробйов Ю.М.  Фінансова безпека будівельних підприємств : монографія / Воробйов Ю.М., Воробйова О.І., Блажевич О.Г. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2013. – 180 с.

5. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. – К.: Ника – Центр, 1998. – 480 с.

6. Руденко Є.М. Формування податкової політики підприємства в процесі здійснення фінансової санації / Є.М. Руденко // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3 (13). – С. 305-309

7. Кузьменко Г. І. Організація податкової політики підприємства відповідно до вимог чинного законодавства / Г. І. Кузьменко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки . - 2011. - Вип. 20(1). - С. 337-344


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова