Institutional clusters as a tool to strengthen innovation Polish economy

M. Ozieblo

Анотація


Streszczenie. Koncepcja klastra staje się coraz bardziej popularna jako skuteczna forma organizacji działalności gospodarczej, jest ona istotna w doniesieniu do obserwowanego w Polsce niskiego stopnia kooperacji między podmiotami gospodarczymi a przedsiębiorcami i naukowcami, a w konsekwencji występowania niskiego poziomu innowacyjności gospodarki.


Problematyka klastrów należy do zagadnień szczególnie złożonych i nie wystarczająco zbadanych.


Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia klastra jako instytucjonalnego narzędzia wzmacniającego innowacyjność gospodarki w Polsce.


 


 Złożone, poznawcze, teoretyczne aspekty, a także rozwiązania praktyczne oraz realizacja głównego celu postawionego przez autorkę artykułu przyczyniły się do uwzględnienia w artykule metod badawczych takich jak: metody obserwacji, studium literatury z tematu badań jako podstawowe źródło materiałów wtórnych.


Ключові слова


klastrów; innowacyjność; inicjatywa klastrowa "navkolobiznesovi" instytucje; polityka klastrowa; instrumenty instytucjonalne wzmocnienie innowacyjnej gospodarki; prywatnego współfinansowania rozwoju klastrów; inicjatywy koordynatora klastra

Посилання


1.         Oziębło M. Rola klastrów w innowacyjności uczestniczących w nich przedsiębiorstw (w:) Modzelewski E. Zeszyty Naukowe 2/2015 Almamer Szkoła Wyższa, Warszawa 2015, s. 342.

2.         Runiewicz-Wardyn M., Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra Route 128, Master of Business Administration 4/2011(114) Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2011, s. 48.

3.         Klastry w Polsce Katalog, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012,  s. 7; http://www.pi.gov.pl.

4.         Runiewicz-Wardyn M., Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra 128, „Master of Business Administration 4/2011(114), Copyright by Akademia L. Koźmińskiego, s. 48.

5.         Lundvall B.A., National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London 1992, s.9 (w:) Guzdek S., Wpływ klastry na innowacyjność przedsiębiorstw, (w:) Przybylska K. (red.nauk.) Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2014, s.165.

6.         Dane za katalogami klastrów z 16 województwach, wydanymi przez PARP 2011-2012 (w:) Klastry w Polsce Katalog, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s.8-9; http://www.pl.gov.pl.

7.         Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2013, s. 7, s. 94-96; http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.html.

8.         Guzek S., Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw (w:) Przybylska K, Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2014, s.164.

9.         Badowska S., Determinanty i efekty rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na połączeniach kooperacyjnych, sieciach i klastrach (w:) Boguszewicz – Kreft M., Rozkwitalska M. (red.nauk) , Nowe koncepcji w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości w Gdańsku, T.22, CeDeWU, Warszawa 2013, s. 329.

10.      Kierunki rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki;http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wspieranie+finansowe+i+inwestycje/Klastrt/Polityka+rozwoju+klastrow.

11.      Strategia Rozwoju Kraju 2020. Projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011, s.65 (w:) J. Socińska, Polityka klastrowa w Polsce do 2020 roku (w:) Pokusy T. (red. nauk.) Zarządzanie logistyczne – procesy, koncepcje, narzędzia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2013, s. 259-260.

12.      Dzierżanowski M., Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje grupy roboczej ds. polityki klastrowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 24.

13.      Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2010.

14.      Pilarska Cz., Klastry Doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 73-74.

15.      Stryjakiewicz T., Dyba W, Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w województwie wielkopolskim, Publikacja na podstawie ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, Poznań, marzec 2014, s. 56; www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95457.asp.

16.      Dzierżanowski M., Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje grupy roboczej ds. polityki klastrowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 16.

17.      Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 49.

18.      Kaźmierski J., Logistyka a rozwój regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 2009, s.187.

 

19.      Kowalski A.M., Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 218-227.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова