РЕЦЕНЗІЯ на монографію Біль М.М. «ПРОСТОРОВА МОБІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

Main Article Content

Stanislava PASIEKA

Abstract

Як узагальнення результатів дослідження запропоновано концептуальні засади формування і реалізації державної політики людського України в умовах високомобільного суспільства. Основою формування нової концепції, на думку автора, має бути первинна орієнтація державної міграційної політики України на: вирішення гострих проблем, пов’язаних з внутрішніми просторовими переміщеннями, просторовими переміщеннями громадян України за кордон та громадян інших держав в Україні; реалізацію стратегії регулювання міграційних процесів з чітким розумінням концепції соціально-демографічного розвитку і міграційної політики.

Відзначаємо монографічне дослідження Біль М. М. як таке, що виконане на актуальну тему. Видання є логічно структурованим, з добре викладеними ідеями та висновками. Головну практичну цінність дослідження підтверджують рекомендації щодо цілей і завдань політики людського розвитку в умовах високомобільного суспільства, а також методичні підходи і статистичне забезпечення аналізу просторової мобільності в розрізі основних складових її оцінки.

Вважаємо, що результати дослідження Біль М. М. вносять суттєвий вклад у вітчизняну економіку. Тема має міждисциплінарний характер та поглиблює методологію соціально-економічних досліджень на демографічну проблематику.

Дане видання є корисним для науковців, що займаються питаннями міграції, розвитку соціальної сфери в Україні та регіонах, політикою людського розвитку з врахуванням глобальних трендів зростаючої мобільності населення.

Article Details

Section
Статті