Approaches to security of the state of economic security

A. V. Kurylina, R. R. Gritsko, I. V. Kravchenko

Анотація


The article examines the economic security of the state. Analyzed both modern and ancient views on the matter. Various ap to the structure and nature of economic security. Proposed model of economic security for Ukraine. The necessity in the development of a unified concept of the economic security of Ukraine and the European Union.

Ключові слова


EU; globalization; economic security ensuring; national security; microeconomics; macroeconomics; European economic system

Посилання


Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі наук про економіку / О. С. Власюк // Нац. ін.-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48 с

Засанський В.В. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки держави В.В. Засанський // Поліцейська освіта і практика. – 2012. – №1 (2). – С.69-92

Про основи національної безпеки України : Закон України // Відомості Верховної Ради України вiд 19.06.2003 р. № 964-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua. – (Законодавча база).

Потернак Ю.П. Податковий контроль у системі забезпечення економічної безпеки держави: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец 21.04.01- економічна безпека держави / Ю.П.Потернак , Київ 2014 [ 1] с.

Кириченко О. А. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання :монографія / О. А. Кириченко, В. С. Сідак, С. М. Лаптєв та ін. — К. : УЕП «Крок», 2008. —401 с.

Дмитриченко Л. И. Государственное регулирование экономики: методология и теория :монография. — Донецк: УкрИТЭК, 2008. — 330 с.

Ліпкан В. А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної безпеки України / В. А. Ліпкан. — К. : Текст, 2005. — 350 с.

Яремко Л.А. Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки прикордонного регіону в умовах глобалізації. : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. екон. наук: спец 21.04.01- економічна безпека держави / Л.А. Яремко, Київ 2010 [ 1] с.

Про основи національної безпеки України : Закон України // Відомості Верховної Ради України вiд 19.06.2003 р. № 964-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua. – (Законодавча база).

Засанський В.В. Детінізація економіки в перехідних суспільствах: управлінський аспект: [Моногр ]. Засанський В.В. - Л: Політекс, 1998.-309с _7html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова