ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ЇЇ КРИТЕРІЇВ

Ярослав Вінокуров

Abstract


У статті проаналізовано детермінанти ліквідності фінансових ринку, дано визначення поняття ліквідності на рівні фінансового ринку, визначено ключові чинники, що впливають на формування ліквідності фінансового ринку, у тому числі ринкові та інституційні. Визначено перелік критеріїв, за якими аналізується ступінь ліквідності фінансового ринку.

Keywords


ліквідність; фінансові ринки; критерії ліквідності; фінансові ресурси; ризик; попит на фінансові ресурси; пропозиція фінансових ресурсів; державні інституції; інституційні інвестори.

References


Дзюблюк, О. В. Управління ліквідністю банківської системи України / О. В. Дзюблюк, В. Я. Рудан. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 290 с.

Дема Д. І. Стан та перспективи розвитку банківської системи України / Д. І. Дема, І. В. Абрамова // Облік і фінанси. – 2016. – № 1 (71). – С. 83-89.

Демиденко В.І Ліквідність банку та банківської системи як показник ефективності діяльності банку та її вплив на прибутковість комерційного банку/ Демиденко В.І, Литвинюк М.В. // Економіка і суспільство. – 2017. – №10 / 2017. – С. 631-636.

А. С. Бойко Фактори впливу на забезпечення банківської ліквідності в Україні/ А. С. Бойко // Агросвіт. – 2018. – № 11. – С. 43-47.

Варцаба В.І. Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи україни/ Варцаба В.І. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка – 2018. – Випуск 1 (51). – С. 311-316.

Чемчикаленко Р.А., Напрями підвищення ефективності оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства / Чемчикаленко Р.А., Майборода О.В., Дьякова Ю.Ю. // Економіка та суспільство. – 2017. – №12 – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal-12/19-stati-12/1382-chemchikalenko-r-a-majboroda-o-v-dyakova-yu-yu.

Ліквідність – Глосарій банківської термінології [Електронний ресурс] // Національний банк України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123427.

John H.Cochrane The new-Keynesian liquidity trap/ John H.Cochrane // Journal of Monetary Economics. – 2017. – Volume 92. – Р. 47-63.

Дубровський В. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / В. Дубровський, В.Черкашин// Інститут соціально-економічної трансформації. – 2017.– С. 36.

Україна отримала кредит під гарантію Світового баку [Електронний ресурс] // Міністерств фінансів України Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/news/view/ukraina-otrymala-kredyt-pid-harantiiu-svitovoho-banku?category=novini-ta-media


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 (V.1) 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1 2   3 4  
2020 1 2   3 4  
2021            

User

Information

Journal Content

Browse

Language