АВТАРКІЯ У ВИРІШЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Галина Кундєєва, Тетяна Швед

Abstract


Досліджено дві концепції забезпечення продовольчої безпеки – виробничу і споживчу. З’ясовано, що теоретичним підґрунтям досягнення продовольчої безпеки стає екоцентризм з необхідністю регулятивної дії з боку держави. Обґрунтовано визначення моделі забезпечення продовольчої безпеки, яка враховує засади «базових» моделей: автаркійної, імперської, динамічної, інноваційної. Запропоновано авторську дефініцію автаркії. Доведено доцільність зміни моделі споживання та виробництва.

Keywords


продовольча безпека; екоцентризм; людиноцентризм; автаркія; циркулярна економіка; органічне сільське господарство; самодостатність країни і людини; модель споживання та виробництва.

References


Strategies for sustainable development. Local agendas for the Southern Hemisphere. Ed. by Redclift M., Sage C. NY.: John Wiley & Sons, 1994. 206 p.

Cotrove S. Catastrophe or cornucopia. The environment, politics and future. N.Y.: Wiley, 1992. 166 p.

Медоуз Д. Х., Медоуз Д.Л., Рэндерс Й., Беренс В. Пределы роста: доклад по проекту Римского клуба «Сложные положения человечества». 2-е изд. Москва: МГУ, 1991. 207 с.

Саблук П. Т., Білоус О. Г., Власов В. І. Продовольча безпека України. Економіка АПК. 2009. № 10. С. 3–7.

Гойчук О.І. Продовольча безпека: монографія. Житомир: Полісся, 2004. 348 с.

Кваша С. Стан аграрного ринку та продовольча безпека України. Економіст. 2000. № 7–8. С. 72–74.

Федулова І.В., Мостенська Т.Л. Стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості в контексті забезпечення продовольчої безпеки. Європейський союз продовольчого сектора після останнього розширення – висновки на майбутнє САР. Варшава: AFE-NRI, 2011. № 6.1. С. 209-231.

Мудрак Р. П. Споживчий аспект продовольчої безпеки. Економіст. 2007. № 9. С. 82 – 89.

Панасюк А. С. Теоретико-методологические аспекты продовольственной безопасности в условиях глобализации. Современные научные исследования и инновации: электрон. научно-практ. журнал. 2014. № 11. Ч. 2 URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/11/40671 (дата звернення 07.02.2019).

Глазьев С. Доклад группы экспертов Изборского клуба. URL: http://www.izborsk-club.ru/content/articles/1725 (дата звернення 07.02.2019).

Закрасовская Е. А., Пильникова Т. В. Экономические дилеммы автаркии. URL: http://www.scienceforum.ru/2015/1030/8366 (дата звернення 07.02.2019).

Keynes J. M. National Self-Sufficiency. The New Stastesman and Nation. 1933. N 8. Р. 35-68.

Lammers C. Autarkie, Planwirtschaft und berufsständischer Staat? Berlin: Carl Heymann Verlag, 1932.

Юнкер застеріг від намірів надмірного скорочення в майбутньому сільськогосподарського бюджету ЄС. URL:http://ua.interfax.com.ua/news/ economic/475436.html (дата звернення: 07.02.2019).

Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: монографія. Київ: Либідь, 2006. 310 с.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). URL: http://www.fao.org/countryprofiles/index/ru/?iso3 (дата звернення: 07.02.2019).

Преттеребнер С. Рецепты будущего. GEO. URL: http://www.geo.ru/ekologiya/retsepty-budushchego (дата звернення: 07.02.2019).

Питание и продовольственные системы. Доклад Группы высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию Комитета по всемирной продовольственной безопасности ГЭВУ. 2017. URL: www.fao.org/cfs/cfs-hlpe (дата звернення: 07.02.2019).

Кормишкина Л.А., Королева Л.П. Экономическое стимулирование рециклинга отходов агропродовольственной сферы в неоиндустриальной экономике. RJOAS. 2016. № 11 (59). С.165-174. DOI https://doi.org/10.18551/rjoas.2016-11.20

Willer Y., Lernoud J. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2016. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and IFOAM, Bonn. 2016. 340 р. URL: https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016/pdf.html (дата звернення 07.02.2019)


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 (V.1) 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1 2   3 4  
2020 1 2   3 4  
2021            

User

Information

Journal Content

Browse

Language