Agricultural development exchange trading sale in Ukraine

E. Kyrylyuk

Анотація


In the article the problem aspects of the exchange trading in an agricultural produces development are exposed in Ukraine. It is indicated on the lacks of separate normatively-legal acts, which regulate exchange trade at the agrarian market. Reasons of the uneffective functioning of commodity exchanges are educed. Theoretical and methodological positions as to development of the electronic commerce’s system or e-exchange an agricultural produce are reasonable.Advantages of electronic exchange trade before other forms of wholesales organization at the agrarian market are exposed. The necessity of process co-ordination and control of electronic exchanges organization and functioning from the side of the state is indicated.


Ключові слова


exchange trade; transparent agrarian market; asymmetricness of information; commodity exchange; Agrarian exchange; export operations; futures; option; e-exchange; system of electronic commerce

Посилання


1.     Державна служба статистики України – офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.

2.     Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва і розвитку ринку зерна: Указ Президента України від 29.06.2000 №832/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/832/2000.

3.     Деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 №1254 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1254-2010-%D0%BF.

4.     Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.

5.     Сільське господарство України за 2013 рік: Статистичний збірник / За ред. Н. Власенко. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 399 с.

6.     Беренштейн Б.Л. Біржовий ринок у контексті глобалізаційних явищ міжнародної економіки / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 145. – С. 396-405.

7.     Шелюбская Н. Новые наименования инновационной политики ЕС / Н. Шелюбская // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – №4. – С. 63-68.

8.     Глосарій терминів: електронна біржа [Електронний ресурс] / Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа». – Режим доступу: http://www.utsb.kiev.ua/ukr/hlosariy/199-elektronna-birzha.html.

9.     Марюхнич А. Аграрная биржа выведет национальный биржевой рынок на новый уровень развития [Електронний ресурс] / Марюхнич А., Стрижеус А. – Режим доступу: http://latifundist.com/interview/35197-aleksandr-maryuhnich-agrarnaya-birzha-vyvedet-natsionalnyj-birzhevoj-rynok-na-novyj-uroven-razvitiya.

10. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 04.07.2002 №37-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про зерно та ринок зерна в Україні.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова