Feasibility infrastructure as a factor strengthening its competitiveness

B. Stakhoviak

Анотація


Abstract.


Introduction. The essence of technical and economic infrastructure in terms of determinants and indicators of competitiveness are revealed. The characteristic and analysis the performance of competitive technical and economic infrastructure, argued that the poor state of competitiveness of the Polish economy against the background of the neighboring states are displayed.


Purpose. Analysis of the technical performance and economic infrastructure of neighboring countries Poland and identify measures for improvement to ensure competitiveness.


Results. Analyzed the competitiveness of the national economy of Poland and neighboring countries, using technical indicators and economic infrastructure.


 


Conclusion. Developed infrastructure is an important factor in determining the location of economic activity and activities or sectors that can develop in each case. Well-developed transport and communications infrastructure is a prerequisite for economic development.


Ключові слова


techno-economic infrastructure; competitiveness; development; quality; telecommunications

Посилання


1. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P., Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, ITS, Warszawa 2014

2. The Global  Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum, Lausanne 2014.

3. Komunikat Komisji „Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, COM (2010) 2020 wersja ostateczna

4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Niebieski wzrost” szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich, KOM (2012) 494 wersja ostateczna; Bruksela, dnia 13.09.2012

5. Rydzykowski W., Wojewódzki-Król K., Transport; PWN, Warszawa 2008.

6. Malko J., Parczewski Z., Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne związane z rozwojem systemów technicznej infrastruktury energetycznej. Rekomendacje dla KPZK tom II, MRR, Warszawa 2012.

 

7. Malko J., Parczewski Z., Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne związane z rozwojem systemów technicznej infrastruktury energetycznej. Rekomendacje dla KPZK tom II, MRR, Warszawa 2012.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Архів
2015 4 12   24 33
2016 1 2   3 4
2017 1 2 2 (Ч.2) 3 4 (Ч.1) 4 (Ч.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1          

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова