No 4 (2016)

Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки»

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 15.04.2014 №455).
Журнал індексується у наукометричній базі Index Copernicus та реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

ДОХОД ЯК СЕНС ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ PDF (Українська)

Любов Василівна Заглинська,

Анатолій Олексійович Заглинський

ВПЛИВ ОСВІТЛЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ PDF (Українська)

Тетяна Анатоліївна Федотова,

Дмитро Масич,

Таісія Шепель

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ PDF (Українська)

Вікторія Олександрівна Денисенко,

Віктор Геннадійович Мартінович

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ PDF (Українська)

Оксана Борисівна Пономарьова,

Анастасія Губа,

Анна Качан

Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 (V.1) 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1 2   3 4  
2020 1 2   3 4  
2021            

User

Information

Journal Content

Browse

Language