Archives


2016

No 4 (2016): Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки»

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 15.04.2014 №455).
Журнал індексується у наукометричній базі Index Copernicus та реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).

2015

Vol 357, No 24 (2015): Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки»

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач –
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16161-4633ПР від 11.12.2009


Матеріали «Вісника» присвячені актуальним соціально-економічним проблемам України та зарубіжних країн в умовах поглиблення і розширення глобалізаційних та інтеграційних процесів.


Наукові статті рекомендовані викладачам, аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться соціально-економічною проблематикою.


 Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 15.04.2014 №455).


Випуск №24 (357) наукового журналу Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки» рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет Вченою радою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (протокол №11 від 22.06.2015).


Журнал реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).

Vol 337, No 4 (2015): Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки»

Матеріали «Вісника» присвячені актуальним соціально-економічним проблемам України та зарубіжних країн в умовах поглиблення і розширення глобалізаційних та інтеграційних процесів.

Наукові статті рекомендовані викладачам, аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться соціально-економічною проблематикою.

 Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 15.04.2014 №455). 


1 - 9 of 9 Items    

User

Information

Journal Content

Browse

Language